Terugbetaling strippen

Terugbetaling strippen

Vanaf het nieuwe schooljaar stopt de tussenschoolse opvang van Stichting DeTafelVan. De strippen die u niet gebruikt heeft betalen we aan u terug. Hiervoor hebben wij onderstaande gegevens nodig. Geef uiterlijk 1 augustus de informatie aan ons door. Na deze datum wordt uw account verwijderd uit het systeem.
Vul hieronder uw gegevens in voor de restitutie van strippen.

Je naam
Je naam
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Op dit bankrekeningnummer ontvangt u de terugbetaling van de strippen.
Naam rekeninghouder
Naam rekeninghouder
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Akkoordverklaring