Scholen

Een perfect geregelde tussenschoolse opvang. Dat wilt u toch ook?

Stichting DeTafelVan neemt de administratie, planning en financiële afhandeling van de tussenschoolse opvang (TSO) van u over. Dit scheelt de school veel tijd. Ouders kunnen heel eenvoudig met een strippenkaart een overblijfmoment inkopen via ons portaal. Zo wordt het voor ouders heel makkelijk om wekelijks de overblijf van hun kind te regelen.

De school kan kiezen uit twee mogelijkheden van tussenschoolse opvang: begeleiding van de opvang door vrijwilligers of begeleiding van de opvang door pedagogisch medewerkers in samenwerking met vrijwilligers.

1. Begeleiding van de opvang door vrijwilligers

Bij deze mogelijkheid wordt de TSO begeleid door vrijwilligers. Om de pedagogische kwaliteit te kunnen garanderen, wordt er gewerkt met tenminste één pedagogisch geschoolde beroepskracht en meerdere vrijwilligers. Hierbij streven we naar een vrijwilliger-kind-ratio van 1 op 15.

2. Begeleiding van de opvang door pedagogisch medewerkers in samenwerking met vrijwilligers

Kiest u voor nóg meer pedagogische kwaliteit? Dan is deze mogelijkheid geschikt voor uw school. Hierbij werken we met één pedagogisch geschoolde beroepskracht op twee vrijwilligers. Waarbij we streven naar een pedagogisch medewerker-kind-ratio van 1 op 15. Voorwaarde is dat er een samenwerking is tussen een BSO die onderdeel is van de SWKGroep en de school. Voor de ouders betekent dit dat zij een hoger tarief betalen.

Om de tussenschoolse opvang goed te regelen, is het belangrijk dat er een vast aanspreekpunt is. Daarvoor is er altijd een pedagogisch geschoolde beroepskracht van DeTafelVan beschikbaar. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor ouders, vrijwilligers en leerkrachten van de school. Dit geldt voor beide mogelijkheden.

DeTafelVan in het kort

U sluit als school een overeenkomst met DeTafelVan. Wij zorgen voor:

  • een portaal waar ouders hun kind kunnen aanmelden voor de TSO
  • werving, begeleiding en uitbetaling van vrijwilligers
  • de kind- en financiële administratie
  • promotiemateriaal

Bespaar uw school veel tijd

De inzet van vrijwilligers kost scholen vaak veel tijd. DeTafelVan kan samen met uw school zorgdragen voor de werving van vrijwilligers. In overleg met de school kunnen we ouders werven voor de rol als vrijwilliger voor de tussenschoolse opvang. Deze vrijwilligers zijn medewerkers die dagelijks (tegen een vrijwilligersvergoeding) de kinderen tijdens de middagpauze op school begeleiden. Ons streven is een vaste begeleiding per overblijfgroep.
Voor de vrijwilligersvergoeding hanteren wij de wettelijke regels van de Belastingdienst. DeTafelVan is verantwoordelijk voor de werving en inzet van deze vrijwilligers.

Meer weten?

Wij maken graag een afspraak met u om de mogelijkheden van DeTafelVan voor uw school te bespreken. U kunt contact opnemen met Anouk Hijdra via 010 286 27 77. U kunt ook een e-mail sturen naar info@stichtingdetafelvan.nl of maak gebruik van ons contactformulier. Wij nemen dan contact met u op om uw specifieke wensen te bespreken.