Missie & Visie

Missie

Op ieder gezicht een glimlach tijdens de lunchtijd. We ontzorgen scholen en ouders door goed georganiseerde tussenschoolse opvang met rust, regelmaat en leuke activiteiten voor de kinderen.

Visie

Onze tussenschoolse opvang is van toegevoegde waarde voor onze partners in het onderwijs. We zorgen voor de ultieme verbinding tussen onderwijs en kinderopvang. Zo dragen we bij aan de doorgaande leerlijn die onderwijs, kinderopvang en thuis verbindt, in belang van de ontwikkeling van het kind.